Geschiedenis van de boerderij

 
       
 
     

De boerderij "Landbouwlust" is gebouwd rond 1910. Van oorsprong was het een gemengd bedrijf met een echt "Walchers" bouwplan. Er werden aardappels, suikerbieten en graan geteeld, maar ook typisch Zeeuwse produkten zoals bruine bonen en kapucijners.
                             
Tot 1970 waren er ook +/- 15 melkkoeien aanwezig. Toen de melk niet meer in melkbussen kon worden geleverd, verdwenen de koeien

 
          In de schuur

 

 
 Werk met paarden
  In de tweede wereldoorlog hebben de geallieerden de dijken op Walcheren gebombardeerd, de  inundatie van Walcheren,  waardoor het bedrijf met alle landerijen in het zoute water kwam te staan. Het heeft jaren geduurd voordat de vruchtbaarheid van de gronden weer op peil gebracht was. Het zout uit het zeewater is diep in de muren getrokken, de gevolgen hiervan zijn nog steeds merkbaar.