Een akkerbouwbedrijf

  
 
 
     

 
 
 
 

                   

                      

 
 
 
 
 

 

Het bedrijf, tegenwoordig een echt akkerbouwbedrijf, heeft een omvang van 22 ha. De produkten die worden geteeld zijn graan en graszaad,dat eind juli/augustus geoogst wordt.
 
   

             
 
                              
                                   

 

 

 

 

De suikerbieten en cichorei worden pas in het najaar geoogst.              

Voor een perceel weiland is een beheersovereenkomst afgesloten, zodat de natuur hier weer wat meer vrijheid heeft. 

 
Rondom de boerderij en de akkers zijn akkerranden aangelegd. De ontwikkelde randen bieden een broed-, foerageer- en schuilplaats voor onder andere de patrijs. Ook andere akkerflora en fauna profiteren van deze rand. De rand bestaat uit 3 stroken: een braakstrook, die met de vele bodeminsecten zorgt voor voedsel voor de jonge patrijzen; een strook met laag blijvend gras, deze levert in zomer en winter voedsel; en een strook met overblijvende kruiden, deze levert ook in zomer en winter voedsel, maar trekt door de bloeiende kruiden en hogere vegetatie andere insecten aan. Tevens is hier schuilgelegenheid en broedgelegenheid voor de diverse akkervogels